Učenke in učenci šestega, osmega in devetega razreda so rojstni dan pesnika Toneta Pavčka obeležili s spoznavanjem zgodovine kraja, v katerega se je tako rad vračal. Najprej so se odpravili v srednji vek, v čas najstarejših sledi ljudi v Mirni Peči. Pred cerkvijo sv. Kancijana so se srečali z g. Rihtaršičem, ki je na zanimiv in nazoren način predstavil zgodovino župnije Mirna Peč ter jih seznanil z ugotovitvami nedavnih arheoloških raziskav.

Župnijo so v 11. stoletju ustanovili duhovniki iz kraja Oglej v Italiji, a se zapisi o tem niso ohranili. Aprila 2016 so arheologi zahodno od zvonika odkrili več slovanskih grobov iz takratnega časa, izkopali pa le tri. Ti vseeno predstavljajo pomembno odkritje, saj so tako stari slovanski ostanki na Dolenjskem izjemno redki, še manj pogosto pa tako dobro ohranjeni. Vlažna tla in bližina reke Temenice so tisoč let stare predmete namreč odlično zavarovala pred zobom časa. Naslednje leto načrtujejo nadaljevanje arheoloških del, ki bi lahko dokončno pojasnila, zakaj je bil obseg prvotne župnije Mirna Peč tako velik. Ob ustanovitvi je ta namreč obsegala tudi območje današnje Soteske, Prečne in Novega mesta.

→ FOTOGALERIJA

Južno od starega prezbiterija pa so arheologi meseca avgusta odkrili del zidu romanske cerkve, ki so jo zgradili v 12. stoletju. Nedaleč stran so odkopali tudi del vhoda v cerkev. Podrli so jo okoli leta 1470 in na njem mestu zgradili večjo cerkev v gotskem slogu. Še danes je ohranjen njen prezbiterij in pa spodnji del cerkvenega stolpa.

Ogledali smo si ostanke obzidja, imenovanega tabor, ki je stal okoli nje. Prošnjo za postavitev zidu v Mirni Peči je leta 1500 dal Jurij Slatkonja, poznan tudi kot ustanovitelj dunajskih dečkov. Zid je bil visok okoli 5 metrov, na notranji strani pa so bili zgrajeni leseni hodniki. Na vsakem vogalu je stal stolp; severnovzhodni je služil spravilu orožja in dragocenih predmetov, jugovzhodni pa hrane. Vhod v tabor je bil na mestu, kjer je sedaj staro župnišče. V 17. stoletju so obzidje nehali vzdrževati, zato je začelo propadati. Po velikem požaru sredi 18. stoletja so leta 1777 z ostanki zidu dogradili župnišče. Dokončno so zid podrli leta 1858, ko so zgradili prvo šolo v Mirni Peči, in leta 1914, ko so pričeli z gradnjo sedanje cekrve, ki bo drugo leto praznovala stoletnico posvetitve oltarja.

V nadaljevanju kulturnega dne smo si s pomočjo zapisov in starih fotografij skušali predstavljati, kako je Mirna Peč izgledala pred osemdesetimi leti, ko je prvi razred naše šole obiskoval Tone Pavček. Poiskali smo, kje je bila nekoč pošta, kje policijska postaja, katera gostilna je v ribniku ob Temenici gojila sveže ribe in kje so trgovci lahko najeli najmočnejše konje, s katerimi so premagovali strme klance okoli vasi.

Dan smo zaključili s pisanjem pesmi ob reki Temenici in mislijo na zapuščino, ki so nam jo v varstvo zaupali naši predniki.

K. Kramar

Dostopnost