V četrtek, 10. 11. 2016, ob 17.00 je v avli šole potekalo predavanje o Telesni in gibalni razvoj otrok. Predavanje je vodil priznani strokovnjak prof. dr. Janko Strel, ki se s spremljanjem telesnega in gibalnega razvoja otrok poklicno ukvarja več kot 25 let.

Prosojnice iz predavanja.

Za lažje razumevanje predloženega gradiva pa priporočamo, da zainteresirani pogledajo in po potrebi tudi poglobijo v napotke in predstavitve na spletni strani Fakultete za šport »SLOfit ali športnovzgojni karton« .

Dostopnost