V četrtek, 13. 3. 2013, je bil v sejni dvorani MO Novo mesto regijski posvet 23. otroškega parlamenta na temo odraščanje, katerega regijski koordinator je DPM »Mojca« Novo mesto. Posveta se je udeležila tudi naša predsednica skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta Petra Zupan.

Otroške parlamentarce je najprej pozdravil regijski koordinator Janez Pavlin. Franci Bačar, podžupan MO Novo mesto, jim je v nagovoru položil na srce, da kadar kaj znajo, vedo, naj to tudi povedo. Veselje nad številno udeležbo pa je izrazila tudi Marjeta Ferkolj Smolič, predsednica DPM »Mojca«.

V nadaljevanju je sledilo poročanje z občinskih posvetov. Petra je poročala o delu šolskega parlamenta, saj kot edina šola v občini nismo imeli občinskega posveta. Sledilo je delo po skupinah. Vsaka skupina je razmišljala o enem izmed štirih vprašanj:

  1. Kakšna je vloga staršev pri odraščanju?
  2. Koliko samostojnosti in omejitev si želim in kdaj?
  3. Kakšen vpliv (naj) imajo prijatelji, sošolci, družabna omrežja?
  4. Kakšen vpliv bi smeli imeti učitelji, svetovalni delavci, zdravniki?

Enotno sporočilo posveta je bilo, da si otroci želijo samostojnosti na poti odraščanja, od odraslih pa na tej poti pričakujejo podporo in pomoč ter razumevanje. Uspeh vidijo v medsebojnem zaupanju in pogovoru.

Udeleženci so kljub težavam s točkovnim sistemom kakovosti replik izbrali zastopnike za državni posvet, ki bo 8. aprila v veliki dvorani Državnega zbora. Letos naša šola ni bila izbrana.

Mateja Ancelj, mentorica

Dostopnost