Ob skorajšnjem koncu šolskega leta Vas vabimo na zadnji roditeljski sestanek v šolskem letu 2012/2013, ki bo v četrtek, 6. junija 2013, ob 17. uri v matični učilnici oddelka. Razrednik oz. razredničarka Vam bo predstavil/-a vzgojno-izobraževalno delo v drugem ocenjevalnem

obdobju in Vas seznanil/-a z načrtovanimi dejavnostmi do konca šolskega leta. Starši učencev 8. razreda boste seznanjeni še z mrežo srednjih šol in regijsko štipendijsko shemo. Slednjo bo predstavila Maja Smerdu iz Razvojnega centra Novo mesto.

Pred roditeljskimi sestanki bomo ob 16.30 s krajšim kulturnim programom v avli odprli likovno razstavo učencev naše šole. Razstavljene izdelke so ustvarili učenci od 1. do 9.

razreda.

Hkrati Vas obveščamo, da bo od četrtka, 6. 6. 2013, dalje na spletni strani šole objavljen vprašalnik za starše, s pomočjo katerega bomo evalvirali uresničevanje vzgojnega načrta šole. Vse lepo prosimo, da vprašalnik izpolnite. To boste lahko storili tudi v računalniški

učilnici po roditeljskem sestanku.

Pričakujemo Vas.

Ravnatelj

Danijel Brezovar

Dostopnost