Spoštovani starši!

 

Obveščamo Vas, da Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015 (vključitev od 1. 9. 2014 dalje). Vpis bo potekal od 17. 3. do 21. 3. 2014.

Obrazec vloge dobite v tajništvu, pri svetovalni delavki vrtca osebno ali na spletni strani vrtca pod rubriko Dokumenti/Vloge in obrazci.

Hkrati sporočamo, da morate starši otrok, ki v šolskem letu 2013/2014 kljub oddani vlogi niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, ponovno vložiti vlogo, če želite vpisati otroka v vrtec za šolsko leto 2014/2015.

Vloge bomo sprejemali po pošti v času razpisanega roka za vpis ali osebno pri svetovalni delavki vrtca Simoni Laknar, in sicer:

– v ponedeljek, 17. 3., in torek, 18. 3., od 14.00 do 17.00.

– v sredo, 19. 3., in četrtek, 20. 3., od 10.00 do 12.00.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v vrtec z dnem 1. 9. 2014 več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok. Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najkasneje do konca junija 2014.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah: 07 620 94 11 (tajništvo šole) in  07 620 94 32 (svetovalna delavka vrtca).

Z željo, da bi se Vaši otroci v prijetnem vzdušju in spodbudnem okolju dobro počutili in veliko naučili, Vas vabimo k vpisu.

 

Danijel Brezovar, ravnatelj

 

Dostopnost