V sredo, 12. marca, je v OŠ Vavta vas potekalo regijsko tekmovanje iz znanja geografije na temo Voda in njena vloga v pokrajini. Našo šolo so zastopali štirje učenci iz 8. in 9. razreda.
Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dela: v teoretičnem so reševali naloge na temo Voda v pokrajini, v delu na terenu pa so morali prikazati znanje iz prepoznavanja naravnih in družbenogeografskih pojavov ter procesov v bližnji okolici Vavte vasi.
Med 49 učenci dolenjskih in belokrajnskih šol je Matej Vodnik iz 9. razreda zasedel 4. mesto, Petra Hrastar iz 8. razreda pa 10. mesto. Oba sta osvojila srebrno priznanje.

Sodelovali sta še Tjaša Stopar iz 9. in Nika Strajnar iz 8. razreda, ki sta zelo dostojno zastopali našo šolo.
Vsem čestitam za odličen rezultat.

 

Igor Zadravec, mentor

Dostopnost