Spoštovani učenci in starši!

 

V letošnjem letu so se nekoliko spremenili pogoji za udeležbo na letovanju tako na Debelem rtiču (organizator OZRK Novo mesto) kot tudi v Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah (organizator Društvo prijateljev mladine »Mojca« Novo mesto). V želji, da bi se letovanja udeležilo čim več otrok, ki sicer zaradi različnih razlogov ne morejo letovati s starši, Vam posredujemo pogoje navedenih letovanj:

 

 

a) Debeli rtič – OZRK Novo mesto

 

Pogoji:

          otroci v starosti med 7 in 14 let z zdravstvenimi težavami

Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki so v minulem letu vsaj trikrat obiskali zdravnika ali pa so bili hospitalizirani v bolnici. Upravičenost do zdravstvenega letovanja potrdi izbrani zdravnik.

 

          plačana akontacija

Akontacija v višini 40 € se plača ob prijavi.

 

          plačan prispevek

Na osnovi izračunanega neto dohodka na družinskega člana se določi prispevek letovanja:

 

dohodek na družinskega člana

prispevek

do 400 €

 70 €

od 400 do 600 €

100 €

nad 600 €

130 €

 

Možno je plačilo na obroke, vendar mora biti zadnji obrok poravnan pred odhodom.

 

Starši, ki ne zmorete plačila prispevka, se oglasite pri svetovalni delavki.

 

 

PRIJAVA

Prijavo na letovanje dobite pri svetovalni delavki ali si jo natisnete s spletne strani šole. Potrjeno s strani zdravnika jo vrnite v šolo do 6. junija 2014. Prijavi priložite potrdilo o plačani akontaciji in veljavno odločbo o otroškem dodatku za določitev prispevka za letovanje.

 

Od OZRK Novo mesto boste prejeli obvestilo na letovanje in vabilo na sestanek.

 

Priloge:

– predlog

– izjava

– zloženka

  

b) Tabor mladih Dolenjske Toplice

 

Že drugo leto je možno zdravstveno letovanje v Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah tudi preko Društva prijateljev mladine »Mojca« iz Novega mesta. Tudi za to letovanje je pogoj, da je otrok v preteklem letu vsaj dvakrat obiskal zdravnika. Otrok bo moral v tednu pred letovanjem obiskati izbranega zdravnika, ki bo izpolnil posebni obrazec. Obrazec bo staršem poslalo Društvo prijateljev mladine »Mojca«. Prispevek staršev za letovanje pa je 50 € za otroka.

 

Prijavnico dobite pri svetovalni delavki ali pa jo natisnete s spletne strani šole. Prijavnico vrnite v šolo do 15. maja 2014.

  

Mateja Ancelj, svetovalna delavka

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost