Spoštovani učenci in starši!

V ponedeljek, 1. 9. 2014, začenjamo novo šolsko leto. V nadaljevanju vam posredujemo nekaj informacij za uspešen začetek.

Avtobusi bodo vozili po naslednjem voznem redu.

Učenci prvega razreda naj v šolo pridejo skupaj s svojimi starši ob 9.00 in se zberejo v avli šole ter počakajo na nadaljnja navodila.

Učenci od 4. do 9. razreda naj gredo po prihodu v šolo v garderobo, kjer so označene omarice. Poiščejo naj oznako svojega razreda, si izberejo omarico, preobujejo in v omarico odložijo stvari, ki jih ne potrebujejo. Omarico naj zaklenejo in vzamejo ključ. Če sta na obesku dva ključa, naj vzamejo oba. Počakajo naj v avli do 8.15, nato pa naj gredo v označene matične učilnice. V učilnici bodo skupaj z razrednikom vpisali številko ključa v seznam.

Prvo, drugo in tretjo uro bodo imeli učenci oddelčne skupnosti. V tem času bodo v knjižnici prevzeli učbenike.

Takoj po začetku prve ure naj gresta dežurna učenca v jedilnico, kjer bosta prevzela malico in jo odnesla v matično učilnico. Učenci naj pomalicajo v matičnih učilnicah.

Zvonec bo do 5. ure izključen.

Po tretji uri imajo učenci pouk po ponedeljkovem urniku. (urnik 1.r. do 5.r.) (urnik 6.r do 9.r)

Za učence bo organizirano podaljšano bivanje, jutranje varstvo pa ne.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta.

                                                                                                                             Ravnatelj

                                                                                                                             Danijel Brezovar

Dostopnost