Spoštovani učenci in starši, spoštovane sodelavke in sodelavci!

Brezskrbni počitniški dnevi so se počasi iztekli in pred nami je začetek novega vrtčevskega in šolskega leta. Vanj vstopamo spočiti in pripravljeni na nove izzive. V času počitnic in dopustov smo v vrtcu in šoli marsikaj postorili. Čeprav sta naš vrtec in šola nova in lepa, smo počitniški čas izkoristili za nekatera popravila in vzdrževalna dela. Razporeditev je nekoliko drugačna kot preteklo leto, ker imamo dva oddelka več v šoli in enako število oddelkov v vrtcu. Tudi število otrok in učencev je večje, saj je več vpisanih v prvi razred kot jih je zaključilo šolanje. Nekaj učencev pa se je v našo šolo prepisalo iz drugih šolskih okolišev.

Začetek novega šolskega leta je kot nov, nepopisan list v zvezku. Dopušča veliko možnosti in priložnosti. Kako je na koncu popisan in s kakšno vsebino, pa je odvisno od vseh, ki na njem pustijo sledi. Tako je od vseh nas, zaposlenih, otrok, staršev in skupnosti, ki soustvarjamo nov list v življenju Osnovne šole Toneta Pavčka in Vrtca Cepetavček odvisno, kaj bodo lahko prebrali naši zanamci. Potrudimo se delati v duhu naših vrednot strokovno, odgovorno in sodelovalno, z enim samim ciljem, v dobro otrok.

Vsem vam želim miren začetek šolskega leta in veliko ustvarjalnosti pri vsakodnevnem delu.

                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                                            Danijel Brezovar

Dostopnost