Na Otočec smo se vse dneve napotili ob 8. uri. S tečajem smo vedno začeli ob 8.30 in končali ob 11.50; vsak dan je torej trajal štiri šolske ure. Malico smo imeli med 10.00 in 10.20. Avtobus nas je v Mirno Peč vsak dan odpeljal ob 12.15, kamor smo prispeli med 12.30 in 12.40.

Tečaj smo izvedli trije učitelji plavanja. Učence smo si glede na začetno stanje znanja plavanja razdelili v 3 skupine. Prvo skupino, neplavalci oziroma slabo prilagojeni na vodo, je vodil Jure Žagar. Drugo skupino, plavalci in prilagojeni na vodo, je vodil Robert Dragan. Tretjo skupino, plavalci, je vodil Boštjan Srovin. Na tečaju je sodelovala tudi spremljevalka gibalno ovirane učenke Petra Kos.

Na uvodnem preverjanju je bilo prisotnih 25 učencev. Ugotovili smo, da 8 učencev ne zna plavati oziroma so neprilagojeni na vodo. Ostalih 17 učencev je znalo plavati oziroma so bili prilagojeni na vodo. Osem učencev se zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležilo uvodnega preverjanje.

Drugi in tretji dan je bilo prisotnih 27, četrti dan pa 29 učencev. Na zaključnem preverjanju pa je bilo 31 od 33 učencev. Vsi učenci, ki jih na uvodnem preverjanju ni bilo in so se tečaju pridružili pozneje, so bili prilagojeni na vodo oziroma plavalci.

Program smo realizirali v celoti in vsi učenci so zelo napredovali. V skupini neplavalcev je od osmih učencev standard znanja osvojilo 6 učencev. Oba učenca, ki nista bila uspešna, imata posamezne zdravstvene omejitve. Žal kljub prilagoditvam nista bila uspešna. V drugi in tretji skupini je na koncu vseh 23 učencev osvojilo standard za 3. razred. Pravzaprav je 11 učencev osvojilo celo kriterij za »srebrnega delfinčka«, 9 učencev pa kriterij za »bronastega delfinčka«. Oba kriterija sta zahtevnejša od standarda znanja za 3. razred. Dve učenki sta bili zaradi zdravstvenih težav opravičeni celotnega tečaja. Po informacijah naj bi bile obe prilagojeni na vodo oziroma plavalki.

Tečaj bi ocenil kot zelo uspešnega. Odlična je bila tudi komunikacija z uslužbenci bazena. Vedno so nam priskočili na pomoč in nam pomagali s pripomočki. Bazen na Otočcu je za učenje plavanja primernejši od ostalih v bližnji okolici. Drugih obiskovalcev skorajda ni bilo in smo bili zato skoraj ves čas sami. Načrtujem, da se bomo plavalnega tečaja za 3. razred tudi v naslednjem šolskem letu udeležili na tej lokaciji.

Robert Dragan

                   

Dostopnost