Spoštovani starši!

Današnji mladostnik se lahko zaplete v različne pasti, ki jih nudijo sodobni čas, sodobna tehnologija, sodobni medsebojni odnosi.

Prosimo Vas, da si vzamete nekaj časa in rešite kratko anketo. Vaše sodelovanje nam bo v pomoč pri analizi stanja o tej temi. Anketa je anonimna.

Prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite do torka, 8. 3. 2016.

Mentor SUŠ
Boštjan Srovin

Dostopnost