Spoštovani starši!

 

V začetku maja 2016 so učenci 6. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter angleščine. Učenci si bodo z učitelji ogledali ovrednotene preizkuse znanja  po naslednjem razporedu:

 

Datum

Predmet

Razred

Ura

Učitelj

8. 6. 2016

slovenščina

6. a

1.

Mojca Žefran

8. 6. 2016

angleščina

6. a

4.

Klemen Kramar

8. 6. 2016

matematika

6. a

5.

Aleša Sušnik Škedelj

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učitelji bodo z učenci tudi pregledali, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

 

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v torek, 7. junija 2016, do 20. ure v četrtek, 9. junija 2016. Na enak način lahko dostopate do dodatne informacije za učence o dosežkih pri NPZ-ju, ki bo objavljena od 17. 6. 2016 na istem spletnem naslovu.

 

Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.                                                     

                       

Ravnatelj

Danijel Brezovar

Dostopnost