Tudi v tem šolskem letu je kljub drugačnim razmeram potekalo tekmovanje iz geografije. Letošnja tema je bila »Prehrana v geografski perspektivi«. Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 18. marca, katerega se je udeležilo 8 tekmovalcev 6. in 7. razreda ter 21 tekmovalcev 8. in 9. razreda. Izveden je bil le teoretičen del; terenski del je odpadel.

Na državno tekmovanje so se uvrstili Rok Lavrič in Janž Progar Brinjevec iz 7. razreda ter Žan Povše Žagar in 9. razreda. Tekmovanje je bilo izvedeno na daljavo po spletni aplikaciji v soboto, 24. aprila. Rok in Janž sta dosegla zlato priznanje, Žan pa srebrno.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

mentor: Igor Zadravec