V sklopu projekta Dvig digitalne kompetentnosti je bila 17. 11. 2022 izvedena četrta delavnica.

Najprej so bili udeleženci seznanjeni s krajšim opisom spletnega orodja za izdelavo anket in možnostjo uporabe. Preko AAI računa so lahko dostopali do vseh orodij, ki jih spletni program ponuja.

Sledil je krajši opis spletnega orodja, predvsem v smislu orientacije, nato pa je nadaljnja predstavitev potekala tako, da smo skupaj z udeleženci ustvarili anketo. Pri tem smo preskušali različne tipe vprašanj. Predstavljene so jim bile tudi predloge vprašanj oz. anket, do katerih lahko dostopajo in so zelo uporabne za izdelovanje splošnih anket, kjer je potrebno le malo prilagoditi vsebino, anketo pa v tem primeru zelo hitro ustvarimo.

Na koncu sta jim bila predstavljena še delitev ankete za množico in možnosti analiziranja.

Vsebine:

  • Predstavitev programa in orientacija
  • Izdelava ankete
  • Možnost uporabe predlog vprašanj/anket
  • Delitev ankete
  • Analiza odgovorov
Dostopnost