Učenci od 4. do 6. razreda lahko glede na svoje interese, poleg rednih predmetov obiskujejo tudi neobvezne izbirne predmete.
Za šolsko leto 2024/2025 lahko učenci izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:
Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje sploh ne odloči. Vsakemu neobveznemu izbirnemu predmetu predmetnik namenja po eno uro na teden, le tuji jezik nemščina poteka dve uri tedensko.
Prijave na neobvezne izbirne predmete bodo potekale preko eAsistenta. Starši boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do prijave in navodila.
Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na razrednika ali pomočnico ravnatelja Sanjo Pavlinić Vidic (sanja.pavlinic@ostpavcka.si).
Lepo vas pozdravljamo.
Vodstvo šole

Dostopnost