Naša osnovna šola tudi v letošnjem šolskem letu sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga finančno podpira Evropska skupnost.

http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo, v prijavi se odloči, ali bo otrokom razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. 

Petletno vrednotenje šolske sheme bo pokazalo, kako uspešno smo sledili cilju šolske sheme – izboljšanju prehranskih navad otrok in mladostnikov, zlasti glede vključevanja večjega deleža zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov v njihovo prehrano.

V vednost učencem in obiskovalcem šole bo v šolski jedilnici do avgusta visel plakat, na katerem bo predstavljeno, da šola tudi v tem šolskem letu sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Letos so plakat izdelali učenci 6.b razreda in učenci predmeta Sodobna priprava hrane.

 

Urša Zupančič

SSS

 

 

 

Dostopnost