Vodstvo šole

  Ime in priimek Elektronski naslov Naziv
1. Majda Čengija majda.cengija@ostpavcka.si ravnateljica
2. Sanja Pavlinić Vidic sanja.pavlinic@ostpavcka.si pomočnica ravnateljice

Učitelji

  Ime in priimek elektronski naslov delovno mesto
1 Aleša Sušnik Škedelj alesa.susnik.skedelj@ostpavcka.si učiteljica LUM 
2 Ana Šterbenc ana.sterbenc@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 7. b / MAT
3 Anja Luštek anja.lustek@ostpavcka.si ROID/MAT
5 Barbara Goršič * barbara.gorsic@ostpavcka.si učiteljica SLO
6 Barbara Avguštinčič *** barbara.avgustincic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 1.a
7 Boštjan Srovin bostjan.srovin@ostpavcka.si učitelj razrednik 8. a / ŠPORT
8 Darja Gibičar darja.gibicar@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 3. b
9 Ema Polanec * ema.polanec@ostpavcka.si GUM/pevski zbor/OPB
10 Eva Perko eva.perko@ostpavcka.si NEM / OPB 
11 Igor Zadravec igor.zadravec@ostpavcka.si učitelj razrednik 9. b / ZGO/GEO
12 Iris Bečaj *** iris.becaj@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 6. b / GUM / OPB /PZ
13 Jasmina Perko * jasmina.perko@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 1. b
14 Klemen Kramar klemen.kramar@ostpavcka.si učitelj ANGL 
15 Lea Gešman lea.gesman@ostpavcka.si organizatorica šolske prehrane/GOSP/BIO
16 Lidija Lampe lidija.lampe@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 5. a / ANGL
17 Maša Mohorko  masa.mohorko@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 8. b /ZGO/DKE/OPB
18 Mojca Novak mojca.novak@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 7. a / SLO
19 Mojca Starešinič mojca.staresinic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4. b
20 Mojca Žefran mojca.zefran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka  5. b
21 Natalija Lokar * natalija.lokar@ostpavcka.si MAT / TIT
22 Nina Zoran * nina.zoran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 2. b
23 Nuša Fabjan Kastelic *** nusa.fabjan.kastelic@ostpavcka.si učiteljica SLO
24 Patricija Štrbuncl Jalovec *** patricija.strbuncl.jalovec@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4. a
25 Polona Zoran Perko polona.zoran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 3. a
26 Renata Fink Husić * renata.fink.husic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 
27 Robert Dragan robert.dragan@ostpavcka.si učitelj razrednik 6. a / ŠPORT
28 Simona Ogulin simona.ogulin@ostavcka.si učiteljica v OPB
29 Slavka Pečjak slavka.pecjak@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 9. a / NAR/BIO/KEM
30 Staša Hočevar Zajc stasa.hocevar.zajc@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 2. a
31 Tadeja Moravec tadeja.moravec@ostpavcka.si učiteljica ŠPORT/OPB
32 Tina Nikolić * tina.nikolic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4. a
34 Tjaša Tomše tjasa.tomse@ostpavcka.si učiteljica ANGL / OPB 
35 Urška Kapš urska.kaps@ostpavcka.si učiteljica za DSP/defektologinja
36 Vilma Fabjan vilma.fabjan@ostpavcka.si druga učiteljica v 1. r
37 Zdenka Candellari zdenka.candellari@ostpavcka.si učiteljica FIZ/KEM
38 Maja Cvetan maja.cvetan@ostpavcka.si učiteljica za DSP/socialni pedagog

ODSOTNOSTI :
*materinski/starševski dopust, bolniške in druge odsotnosti
*** nadomeščanje odsotnosti

Drugi strokovni delavci

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1 Mateja Ancelj mateja.ancelj@ostpavcka.si svetovalna delavka-šola
2 Nataša Trajkovski natasa.trajkovski@ostpavcka.si knjižničarka
3 Klara Radoš klara.grubar@zgnl.si mobilna učiteljica
4 Andreja Mervar andreja.mervar@ostpavcka.si svetovalna delavka šola – vrtec
5 Nina Vidmar nina.vidmar@ostpavcka.si mobilna učiteljica-tiflopedagog

Administrativno-tehnični delavci:

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1. Vida Muhič vida.muhic@ostpavcka.si tajnica VIZ
2. Mojca Jordan mojca.jordan@ostpavcka.si računovodkinja
3. Maja Oštir maja.ostir@ostpavcka.si knjigovodja
4. Justina Drenik justina.drenik@ostpavcka.si kuharica, vodja šolske kuhinje
5. Ines Holer ines.holer@ostpavcka.si dietna kuharica
6. Terezija Muhič terezija.muhic@ostpavcka.si kuharica
7. Majda Pungert majda.pungert@ostpavcka.si kuharica
8. Martina Logar martina.logar@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica – vrtec 
9. Jožica Papež jozica.papez@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica
10. Marko Matoh marko.matoh@ostpavcka.si hišnik 
11. Andrej Povše andrej.povse@ostpavcka.si hišnik
12. Andreja Brezovar andreja.brezovar@ostpavcka.si čistilka
13. Anica Kočjaž anica.kocjaz@ostpavcka.si čistilka
14. Alenka Krevs  alenka.krevs.samec@ostpavcka.si čistilka
15. Bernarda Kastrevc bernarda.kastrevc@ostpavcka.si čistilka
16. Irena Mirt irena.mirt@ostpavcka.si čistilka
17. Karlina Smerke karlina.smerke@ostpavcka.si čistilka
18. Melita Koračin melita.koracin@ostpavcka.si čistilka
19. Betka Gašparac betka.gasparac@ostpavcka.si čistilka
20. Mojca Pelko mojca.pelko@ostpavcka.si čistilka