Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. V svet šole OŠ Toneta Pavčka so imenovani:

Predsednik sveta je Klemen Kramar, namestnica pa Bernarda Radovan.

Zapisniki sveta šole:

 • sestanek: 30. 9. 2013 (pdf)
 • sestanek: 3. 3. 2014 (pdf)
 • sestanek: 24. 9. 2014 (pdf)
 • sestanek: 3. 3. 2015 (pdf)
 • sestanek: 28. 5. 2015 (pdf)
 • sestanek: 23. 9. 2015 (pdf)
 • sestanek: 7. 12. 2015 (pdf)
 • sestanek: 29. 2. 2016 (pdf)
 • sestanek: 13. 6. 2016 (pdf)
 • sestanek: 29. 9. 2016 (pdf)
 • sestanek: 27. 2. 2017 (pdf)
 • sestanek: 28. 9. 2017 (pdf)
 • sestanek: 22. 2. 2018 (pdf)
 • sestanek: 27. 9. 2018 (pdf)
 • sestanek: 26. 2. 2019 (pdf)
 • sestanek: 26. 9. 2019 (pdf)
 • sestanek: 2. 3. 2020 (pdf)
 • sestanek: 30. 4. 2020 (pdf)
 • sestanek: 23. 9. 2020 (pdf)
 • sestanek: 13. 11. 2020 (pdf)
 • sestanek: 2. 12. 2020 (pdf)

Poslovnik