Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu določa, da svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2019/2020

Zap. št. Oddelek Ime in Priimek E-naslov
1. 1.a Aida Zilić aida.zilic89@gmail.com
2. 1.b Franci Hrovatič hrovatic956@gmail.com
3. 2.a Mateja Mikec mateja.mikec@gmail.com
4. 2.b Uroš Avsec avsecuros@gmail.com
5. 3.a Jože Strojinc joze.strojinc@siol.net
6. 3.b Jasmina Drenik jasmina.luzar@gmail.com
7. 4.a Tone Grivec tone.grivec@gmail.com
8. 4.b Andrej Hočevar sofer.andrej@gmail.com
9. 5.a Dunja Kužnik dunja.kuznik@gmail.com
10. 5.b Luka Piko luka.piko@grc-nm.si
11. 6.a Stane Brinjevec stane.brinjevec@ursa.com
12. 6.b Marta Saje marta.saje@gmail.com
13. 7.a Mojca Rajšelj mojca@iku.si
14. 7.b Dejan Dular dejan.dular@gmail.com
15. 8.a Jože Krevs joze.krevs@petrol.si
16. 8.b Barbara Lužar bbbarby22@gmail.com
17. 9.a Nina Fortuna ninafortuna80@gmail.com
18. 9.b Petra Škof petra.skof@gimnm.org
19. Bibe Blažka Kristan blazika.gorenc@gmail.com
20. Piščančki Anja Klobučar Mrgole aannjjaa.k@gmail.com
21. Lučka Jure Klavora jureklavora@gmail.com
22. Pikapolonice Gregor Košir gregor85k@gmail.com
23. Žabice Špela Zupan spela.zupan1980@gmail.com
24. Mravljice Drago Perko drago.perko@kosarka.si
25. Medvedki Andreja Povše andreja.perse@gmail.com
26. Dežniki Jože Avbar avbar.joze@gmail.com
27. Jagode Janez Sluga janez.sluga@gmail.com
28. Mucki Petra Jarc kastpetra@gmail.com
29.  Hiške Anita Miklič  anitaanita.miklic@gmail.com

Predsednik Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka je Dejan Dular, njegova namestnica pa Mojca Rajšelj.

Poslovnik

Zapisniki sveta staršev:

 • sestanek: 26. 09. 2013 (pdf)
 • sestanek: 04. 06. 2014 (pdf)
 • sestanek: 20. 06. 2014 – 27. 6. 2014 (pdf)
 • sestanek: 23. 09. 2014 (pdf)
 • sestanek: 26. 05. 2015 (pdf)
 • sestanek: 22. 09. 2015 (pdf)
 • sestanek: 02. 03. 2016 (pdf)
 • sestanek: 30. 05. 2016 (pdf)
 • sestanek: 26. 09. 2016 (pdf)
 • sestanek: 16. 02. 2017 (pdf)
 • sestanek: 8. 6. 2017 (pdf)
 • sestanek: 20. 9. 2017 (pdf)
 • sestanek: 19. 3. 2018 (pdf)
 • sestanek: 21. 5 .2018 (pdf)
 • sestanek: 24. 9. 2018 (pdf)
 • sestanek: 13. 2. 2019 (pdf)
 • sestanek: 6. 6. 2019 (pdf)
 • sestanek: 23. 9. 2019 (pdf)
 • sestanek: 17. 2. 2020 (pdf)
 • sestanek: 27. 5. 2020 (pdf)