SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Člani skupnosti učencev šole v šolskem letu 2019/2020:

Oddelek Predsednik Tajnik
2. a Eva Čelofiga Neža Kukman
2. b Izza Mežan Neža Povše
3. a Hana Neža Matkovski Ajda Dular
3. b Zoja Zajc Neja Piko
4. a Jaka Markelj Lana Gole
4. b Matej Bevec Lovro Hočevar
5. a Nuša Bobnar Maša Drenik
5. b Nika Piko Urban Rozman
6. a Anže Rovšek Jurij Hrastar
6. b Lenart Kupljenik Nik Zupančič
7. a Tia Lužar Lia Scagnetti
7. b Urh Kic Leja Srovin
8. a Nuša Zajc Nika Krevs
8. b Tevž Kupljenik Nik Globokar
9. a Nejc Rožmanc Eva Zupančič
9. b Urban Matko Matevž Špilar

 

Cilji:

Sodelovali bomo pri različnih šolskih aktivnostih.

  • Razvijati vrednote (spoštovanje, zdravje, odgovornost, učenje …) – z dobro mislijo, prijazno besedo, nasmehom, nasvetom, pogovorom ustvarjati in ohranjati pozitivne medsebojne odnose.
  • Sodelovanje pri izvajanju šolskih projektov.
  • Skrb za prijetnejše bivanje v šoli.
  • Skrb za čiste prostore šole in njene okolice.
  • Organizacija manjših dogodkov za popestritev bivanja v šoli.
  • Skrb za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije.

Dejavnosti bomo prepletali še z eko vsebinami in šolskimi projekti.

 

Izvoljeno telo SUŠ:

Predsednik: Urban Matko

Tajnik: Tevž Kupljenik

Mentorica: Mojca Novak