SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Člani skupnosti učencev šole v šolskem letu 2023/2024:

Oddelek Predsednik Tajnik
2. a Mija Golob Flora Matko
2. b Tijan Kolenc Matevž Pirman
3. a zak Sluga Neža Slak
3. b Izak Ramovš Maša Kolenc
4. a Oliver Rangus Grivec Jan Krevs
4. b Živa Ajdič Žan Rajšel
5. a Eva Bevc Erna Zilić
5. b Ema Avbar Nika Mirtič
6. a Amadej Kolenc Kaja Kolenc
6. b Neža Povše Julija Gačnik
7. a Aleš Rupnik Rok Rajšel
7. b Andraž Rovšek Neja Piko
8. a Gal Matoh Gloria Jarc
8. b Matej Bevec Ian Lampret
9. a Elza Matko Nuša Bobnar
9. b Nika Piko Neja Strajnar

Cilji:

Sodelovali bomo pri različnih šolskih aktivnostih.

  • Razvijati vrednote (spoštovanje, zdravje, odgovornost, učenje …) – z dobro mislijo, prijazno besedo, nasmehom, nasvetom, pogovorom ustvarjati in ohranjati pozitivne medsebojne odnose.
  • Sodelovanje pri izvajanju šolskih projektov.
  • Skrb za prijetnejše bivanje v šoli.
  • Skrb za čiste prostore šole in njene okolice.
  • Organizacija manjših dogodkov za popestritev bivanja v šoli.
  • Skrb za oglasno desko, kjer so na voljo sprotne informacije.

Dejavnosti bomo prepletali še z eko vsebinami in šolskimi projekti.

Izvoljeno telo SUŠ

Predsednik: Elza Matko

Tajnik: Nuša Bobnar

Mentorica: Mojca Novak

Dostopnost