Kjer je trta, ni trnja. Vinogradi so radoživa, a tudi trda zgod­ba o človekovem veselju in vesolju. O delu pridnih rok, o strahu pred točo in ujmami in o sreči druženja. Trta od vsega začetka ne raste samo v zemlji. Resda žene svoje žile – korenine v širino in v globino zemlje, a s svojimi viticami kot z najnežnejšimi prsti hiti kot Abelova daritev navzgor, tipa kvišku, k svetlobi, k nebu, k soncu. Obenem pa raste z vsem, kar je, s popki in brsti, s kaberniki in grozdi v vinogradnika, v srce stvari, v dušo človeka.

Tone Pavček, Čas duše, čas telesa

Literarni natečaj Pavčkove vitice je projekt, s katerim šola ohranja spomin na pesnika Toneta Pavčka in spodbuja pesniško ustvarjanje učencev ter učenk slovenskih osnovnih šol. Z natečajem jih želimo usmeriti v ponovno branje Pavčkovih pesmi ter jim preko lastnega ustvarjanja privzgojiti spoštljiv odnos do lepe slovenske besede.

Mojca Žefran, vodja natečaja Pavčkove vitice

Pavčkove vitice 2023: Pesem o zvezdah

V spremni besedi v eni od pesniških zbirk Toneta Pavčka lahko preberemo: «V življenju mi je bila pesem dar, rad sem šel za njo in bil srečen, kadar me je poklicala. Z njo mi je bilo lepo  in v hudih časih manj hudo. Pravi čudež pa je, da se mi je otroška pesem oglašala skozi vse življenje.« Velikega pesnika ni več med nami, njegove pesmi so te, ki ohranjajo spomin nanj.

OŠ Toneta Pavčka je v šolskem letu 2022/2023 razpisala 10. pesniški natečaj Pavčkove vitice, na katerem je sodelovalo 348 učenk in učencev iz 76 slovenskih osnovnih šol. Za temo natečaja smo izbrali Pavčkovo pesem Pesem o zvezdah. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 20. oktobra 2023 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila. V zborniku natečaja je objavljenih 383 pesmi.

 

 

Pavčkove vitice 2022: Vsi naši otroci

OŠ Toneta Pavčka je v šolskem letu 2021/2022 razpisala 9. pesniški natečaj Pavčkove vitice, na katerem je sodelovalo več kot 400 učenk in učencev iz 73 slovenskih osnovnih šol.

Za temo natečaja smo izbrali Pavčkovo pesem Vsi naši otroci. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 20. oktobra 2022 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila. V zborniku natečaja je objavljenih 413 pesmi.

Pavčkove vitice 2021: Drobtinice

V šolskem letu 2020/2021 je bil objavljen razpis 8. literarnega natečaja, na katerem je sodelovalo 195 učenk in učencev iz 21 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Štajerske. Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Drobtinice, po kateri smo poimenovali tudi letošnji zbornik in vanj uvrstili 228 pesmi. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi, ki bodo nagrajene.

 

Pavčkove vitice 2020: Preproste besede

V šolskem letu 2019/2020 je bil objavljen razpis 7. literarnega natečaja, na katerem je sodelovalo 170 učenk in učencev iz 22 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Gorenjske in Notranjske. Mladim pesnicam in pesnikom je pot pri ustvarjanju kazala pesem Toneta Pavčka Preproste besede, po kateri smo poimenovali tudi letošnji zbornik in vanj uvrstili 202 pesmi. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi, ki bodo nagrajene.


Pavčkove vitice 2019: Sreča

V šolskem letu 2018/2019 je bil objavljen razpis 6. literarnega natečaja, na katerem je sodelovalo 275 učenk in učencev iz 24 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja in že drugič tudi z gorenjskega konca. 

Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Sreča. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 21. oktobra 2019 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila. Vseh 304 pesmi je objavljenih v zborniku z naslovom Sreča.


Pavčkove vitice 2018: Prava pesem

OŠ Toneta Pavčka je v šolskem letu 2017/2018 že petič razpisala natečaj Pavčkove vitice, na katerem je sodelovalo 147 učenk in učencev iz 16 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter tokrat tudi z gorenjskega konca.

V zbornik z naslovom Prava pesem smo uvrstili 165 pesmi. Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Prava pesem. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala devet najboljših pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 18. oktobra 2018 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila.


Pavčkove vitice 2017: Dober dan, življenje

V šolskem letu 2016/2017 je bil objavljen razpis 4. literarnega natečaja, na katerem je sodelovalo 141 učenk in učencev iz 15 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Dober dan, življenje. Strokovna ocenjevalna komisija je med prispelimi deli iz vseh treh kategorij izbrala deset najboljših pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 20. oktobra 2017 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila.
Vseh 165 pesmi je objavljenih v zborniku z naslovom Dober dan, življenje.

 


Pavčkove vitice 2016: Moj rojstni kraj

OŠ Toneta Pavčka je v šolskem letu 2015/2016 tretjič razpisala natečaj Pavčkove vitice, na katerem je sodelovalo 160 učenk in učencev iz 15 osnovnih šol z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V zbornik z naslovom Nekje … smo uvrstili 182 pesmi. Rdeča nit pesniškega ustvarjanja je bila pesem Toneta Pavčka Moj rojstni kraj. Nagrajence in njihove mentorice smo nagradili na svečani prireditvi ob peti obletnici pesnikove smrti v petek, 21. oktobra 2016, v šolski avli.

 


Pavčkove vitice 2015: Nekaj je v zraku

V šolskem letu 2014/15 je bil objavljen razpis 2. literarnega natečaja, čigar rdeča nit je bila Pavčkova pesem Nekaj je v zraku. Vabilu se je pod vodstvom 39-ih mentorjev in mentoric odzvalo 142 učenk in učencev iz 18-ih osnovnih šol. Prejeli smo kar 179 njihovih pesmi. Strokovna komisija je med prispelimi deli iz vsake kategorije izbrala tri najboljše pesmi in jih nagradila na zaključni prireditvi 21. oktobra 2015 ter objavila v zborniku natečaja.

 


Pavčkove vitice 2014: Popotnik

Prvi razpis za natečaj Pavčkove vitice smo objavili v šolskem letu 2013/14. Za temo natečaja, ki se ga je s 128 pesmimi udeležilo 95 učenk in učencev iz 15 šol, smo izbrali Pavčkovo pesem Popotnik. Tričlanska strokovna komisija je iz posamezne triade izbrala po tri najboljše pesmi in jih na zaključni prireditvi, ki je potekala 21. oktobra 2014 v avli OŠ Toneta Pavčka, tudi nagradila. Vse pesmi so bile objavljene v zborniku natečaja.

Dostopnost