Šolsko leto za učence običajno pomeni obdobje, ko veliko sedijo, imajo manj časa za zdravo prehranjevanje, gibanje in spanje ter so bolj izpostavljeni stresu. Učenci, ki nimajo zdravih življenjskih navad, se težje učijo, so bolj nagnjeni k debelosti in imajo slabšo samopodobo. Poveča se jim tudi tveganje za razvoj kroničnih bolezni v poznejših letih, še zlasti, če z nezdravimi navadami nadaljujejo v dobo odraslosti.

 

Uravnotežena in pestra prehrana

Zdrava prehrana je eden od pogojev dobrega počutja vsakega človeka. Vpliva na sposobnost za učenje, delo, igro in preprečuje bolezni. Pomanjkanje hrane in tudi prevelike količine le-te slabo vplivajo na zdravje. Celodnevni jedilnik razdelite na pet manjših obrokov, v katere redno vključujte sadje in zelenjavo. Otroke navajajte tudi na zajtrkovanje, saj zajtrk pomembno izboljša kognitivne funkcije pri prvih šolskih urah.

 

Vsaj ena ura zmerne telesne dejavnosti na dan

Pri spodbujanju k telesni dejavnosti imate starši veliko vlogo, saj so šolarji najpogosteje telesno dejavni prav v okviru družine. Otroke spodbujajte, naj daljše sedenje večkrat prekinejo, najbolje vsakih 30 minut, ter se razgibajo. Gibajo naj se tudi v prostem času in hkrati zmanjšujejo čas, ki ga presedijo za računalnikom ali televizijo.

 

 

Iz evalvacije 2013/2014

 kaj delamo na prostem

 

 

Od devet do deset ur spanca na dan

Spanje dobro vpliva na naše počutje, spomin in koncentracijo, hkrati pa tudi na imunski in živčni sistem ter telesni razvoj. Poskrbite, da gredo vaši otroci vedno spat in se zbujajo ob isti uri, dnevnih aktivnosti naj ne prenašajo v nočni čas, pred spanjem pa naj se  sprostijo.

 

Osebna higiena

Osebna higiena vključuje:

−     vsakodnevno tuširanje (kopanje),

−     skrb za čista oblačila,

−     redno in temeljito ščetkanje zob,

−     pogosto umivanje rok.

 

Dostopnost