Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, v okviru katerega se je OŠ Toneta Pavčka povezala s štirimi evropskimi šolami:

Skupaj smo zasnovali projekt z naslovom Eco-Active (Ekoaktivni). Ta bo potekal 36 mesecev ter vključeval različne ekološke dejavnosti in prireditve. Projekt bo prek spleta (etwinning, skype, facebook) in krajših obiskov učence in učenke sodelujočih šol vzgajal v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov. Z izmenjavo izkušenj in aktivnim delovanjem v lokalnih okoljih petih sodelujočih držav bo v ospredju tudi izboljšanje učinkovitosti ravnanja z odpadki, vodo in energijo. Projekt pa hkrati ponuja tudi priložnost šolam, da strukturirano pristopijo k oblikovanju vzgojno-izobraževalnega procesa na področju varstva okolja.

Poleg povečanja okoljske ozaveščenosti med udeleženci, bo projekt prinesel tudi druge prednosti, kot so: prepoznavanje kulture in običajev soledujočih evropskih državah, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije. Tudi zato vas vabimo, da postanete ekoaktivni na skupni facebook strani projekta.

Projekt finančno podpira Evropska unija. Šolska koordinatorica je Sanja Pavlinić Vidic.

Dostopnost