EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru projekta Ekošola kot način življenja:

 • sodelovali v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
 • ločevali odpadke v razredih, v avli šole, v jedilnici;
 • zbirali tonerje in kartuše, baterije ter plastične zamaške;
 • zbirali odpadni papir;
 • vsakodnevno čistili okolice šole (ZELENI STRAŽARJI) in izvedli čistilno akcijo;
 • izdelovali predmete iz odpadnega materiala;
 • skrbeli za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;
 • varčevali z elektriko, vodo, papirjem;
 • urejali ekokotiček na šoli;
 • obeleževali pomembne dneve.

Cilji slovenskega programa Ekošola kot način življenja so:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Program Ekošola kot način življenja je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021


Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Tina Berkopec v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.
 

ZBIRALNE AKCIJE

 • ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zbirali zamaške.  Škatla za zamaške bo v ekokotičku.

 • ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Škatla bo v ekokotičku.

 • ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

 • ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Vsako leto organiziramo jesensko in spomladansko zbiralno akcijo odpadnega papirja.