Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru projekta Ekošola kot način življenja:

 • sodelovali v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
 • ločevali odpadke v razredih, v avli šole, v jedilnici;
 • zbirali tonerje in kartuše, baterije ter plastične zamaške;
 • zbirali odpadni papir;
 • vsakodnevno čistili okolice šole (ZELENI STRAŽARJI) in izvedli čistilno akcijo;
 • izdelovali predmete iz odpadnega materiala;
 • skrbeli za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;
 • varčevali z elektriko, vodo, papirjem;
 • urejali ekokotiček na šoli;
 • obeleževali pomembne dneve.

Cilji slovenskega programa Ekošola kot način življenja so:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Program Ekošola kot način življenja je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Tematski sklopi v tem letošnjem šolskem letu bodo energija, voda, odpadki, trajnostna mobilnost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili varčevanju z energijo. V razredih bodo nameščene posebne tablice, na katerih so narisani in napisani slogani o varčevanju. Vsi učenci, učitelji in zaposleni v šoli bodo skrbeli, da bodo luči ugasnjene, kadar jih ne bodo potrebovali. Varčevali bomo tudi z vodo, tako da bo pipa zaprta, kadar vode ne bomo potrebovali. Razredni ekokoordinatorji pa bodo tisti, ki bodo spremljali stanje in opozarjali na dogovore o varčevanju.

Varčevati je potrebno tudi s papirnatimi brisačkami, tako da vsak za brisanje rok uporabi le eno.

Učitelji bodo varčevali s fotokopiranjem, tako da bodo pred fotokopiranjem temeljito premislili ali fotokopiranje sploh potrebno, ali ne bi bilo možno najti drugo pot do istega cilja.

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

PROJEKTI DEJAVNOSTI ČAS

IZBRANI

PROJEKTI

EKOKVIZ februar 2020
ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE
LIKOVNI NATEČAJ
MLADI V SVETU ENERGIJE
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE oktober 2019- april 2020

ZBIRALNE

AKCIJE

PAPIR oktober 2019, april 2020
ZAMAŠKI od novembra 2019 do junija 2020
BATERIJE od septembra 2019 do junija 2020
TONERJI in KARTUŠE od septembra 2019 do junija 2020
SIJALKE od septembra 2019 do junija 2020
OZAVEŠČE-VALNA AKCIJA

ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE-

ZELENI STRAŽARJI

od septembra 2019 do junija 2020
DAN ZEMLJE PREDSTAVITEV EKOŠOL V NOVEM MESTU april 2020

 

Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Tina Berkopec v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

ZBIRALNE AKCIJE

ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v sodelovanju s podjetjem DINOS zbirali zamaške.  Škatla za zamaške bo v ekokotičku.

ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Škatla bo v ekokotičku.

ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Vsako leto organiziramo jesensko in spomladansko zbiralno akcijo odpadnega papirja. Jesensko akcijo smo organizirali po jesenskih počitnicah.

KAKO LOČUJEMO ODPADKE