EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v okviru projekta Ekošola kot način življenja:

 • sodelovali v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
 • ločevali odpadke v razredih, v avli šole, v jedilnici;
 • zbirali tonerje in kartuše, baterije ter plastične zamaške;
 • zbirali odpadni papir;
 • vsakodnevno čistili okolice šole (ZELENI STRAŽARJI) in izvedli čistilno akcijo;
 • izdelovali predmete iz odpadnega materiala;
 • skrbeli za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;
 • varčevali z elektriko, vodo, papirjem;
 • urejali ekokotiček na šoli;
 • obeleževali pomembne dneve.

Cilji slovenskega programa Ekošola kot način življenja so:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Program Ekošola kot način življenja je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

PROJEKTI
Ekokviz za osnovne šole
Ekobranje za ekoživljenje
Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Šolska vrtilnica
Likovni natečaj za kreativne izdelke
Ekošola meri odtis CO2
Hrana ni za tjavendan
Odpadkom dajemo novo življenje
Mlekastično! Izberem domače
ZBIRALNE AKCIJE
Papir
Baterije
Tonerji in kartuše
Sijalke
Plastični zamaški
OZAVEŠČEVALNA AKCIJA
Čiščenje okolice šole- Zeleni stražarji
DAN ZEMLJE
Predstavitev Ekošol v Novem mestu

 

Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Lea Gešman v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

ZBIRALNE AKCIJE

ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zbirali zamaške.  Škatla za zamaške bo v ekokotičku.

ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Škatla bo v ekokotičku.

ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Vsako leto organiziramo zbiralno akcijo odpadnega papirja. Letos jo bomo izvedli spomladi.

PRISPEVKI S PODROČJA EKOŠOLE