Spoštovani,

starši, ki želite prepisati otroka v našo šolo, morate na šolo nasloviti vlogo za prepis. Na njeni podlagi vam potem pošljemo odločbo s sklepom odločitve, ali bomo otroka sprejeli ali ne. Javna šola je dolžna sprejeti otroka, ki biva v šolskem okolišu.

Za prepis otroka iz drugega šolskega okoliša si mora šola pred pozitivno odločitvijo pridobiti mnenje o prepisu šole katero otrok trenutno obiskuje.

Zaželeno je, da starši o nameri pripisa obvestite tudi šolo, ki jo otrok obiskuje.

Šolsko dokumentacijo uredita šoli po uradni dolžnosti in je ni potrebno prenašati staršem.

O prepisu otroka naj odločata starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. To velja zlasti za starše, ko je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo enemu od staršev oziroma živi pri enem o staršev. V kolikor se starši ne morejo sporazumeti, se o tem obvesti pristojni center za socialno delo.

Vloga staršev za prepis:

Vloga za prepis

Dostopnost