V šolskem letu 2023/2024 bomo ponovno izvajali šolsko shemo, pri kateri bomo učencem razdeljevali sveže sadje in zelenjavo kot dodaten brezplačni obrok. Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga išče lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.

 

KAJ POMENI SHEMA EVROPSKE UNIJE
Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep evropske kmetijske politike, ki ga je leta 2009 sprejela Evropska komisija z namenom oskrbeti učence s sadjem in zelenjavo. Projekt financira Evropska unija, ki letno za vsakega učenca povrne stroške nakupa lokalnega sadja in zelenjave v višini 6€.

 

NAMEN ŠOLSKE SHEME JE:

 • povečati uživanje zelenjave in sadja pri otrocih,
 • ozaveščati učence o pomenu sadja in zelenjave za zdravje,
 • zmanjšati prekomerno telesno težo učencev,
 • preprečevati srčno žilna obolenja,
 • uživati sadje in zelenjavo iz Slovenije (ekološko, brez transporta …),
 • podpirati lokalne kmetovalce (integrirana, ekološka pridelava),
 • spoznavati pridelavo in predelavo sadja in zelenjave.

 

RAZDELJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE

Sadje in zelenjavo bomo razdeljevali od septembra do maja, predvidoma ob sredah v času dopoldanske malice. Sadje in zelenjava bo v vrečki/posodi z logotipom šolske sheme.

 

Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi:

 • izdelava plakatov, risb in drugih izdelkov,
 • praktične vaje pri pouku gospodinjstva in sodobne priprave hrane,
 • obveščanje po šolskem radiu in na spletni strani,
 • obiski kmetij in obiski kmetovalcev na šoli …

Za šolsko avlo in jedilnico smo pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane izdelali plakat, ki učence obvešča o sodelovanju v Šolski shemi in vzpodbuja k večjemu vključevanju sadja in zelenjave v prehrano.

 

Več informacij lahko najdete TUKAJ.

 

Logotip šolske sheme sadja in zelenjave

Plakat Šolske sheme 2023/24

Plakat učencev NPH 2023/24

Plakat prvošolcev JV 2022/23

Dostopnost