Človek se spreminja vse življenje. Del sprememb je povezanih z zorenjem, del pa z učenjem. Do znanja vodi ena sama pot – učenje. Ko se učimo, spreminjamo svoje znanje, s tem pa tudi sebe. Znanstveniki so raziskali, da naši možgani zelo hitro »izločijo« – pozabijo naučeno.

 krivulja

 

 Zato je pomembno, da učenci:

−     snov, ki so se jo naučili v šoli, doma čim prej ponovijo;

−     samostojno delajo domače naloge.

 

Starši zato poskrbite, da ima vaš otrok čas napisati domačo nalogo, ustrezen prostor, ki naj bo svetel, topel in miren, ter načrtno preverjajte, ali je otrok nalogo naredil. Ne delajte domačih nalog namesto otroka.

Otroka spodbujajte k sprotnemu učenju, po potrebi mu pomagajte pri organizaciji časa ter ga spodbujajte in motivirajte za delo.

Otroka, ki pokaže trud in napredek, pohvalite.

 

 

Iz analize vprašalnikov za evalvacijo vzgojnega načrta 2013/2014

 

Učence in starše smo vprašali, ali se učenci učijo sproti.


sportno učenje

Učitelji so povedali, da se sproti učijo le posamezni učenci.

 

Učence smo vprašali, kako pogosto delajo domače naloge.

 domače naloge

 

Učitelji najpogosteje dajejo domače naloge pri jezikovnih predmetih.