Select Page

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok biva.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje šolanje odloži za eno leto. Starši na šolo naslovijo vlogo za odložitev šolanja, v kateri navedejo razlog odložitve. Vlogi priložijo tudi ustrezna potrdila (npr. mnenje psihologa, zdravnika), v kolikor z njimi razpolagajo.

Na podlagi strokovnega mnenja imenovane komsije za ugotavljanje pripravljenosti otrok ob vstopu v šolo, ki jo sestavljajo zdravnik, učitelj in svetovalna delavka, o odložitvi šolanja odloča ravnatelj. Starši najmanj tri mesece pred začetkom šolanja prejmejo potrdilo o vpisu otroka v šolo oz. odločbo o odložitvi šolanja.

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022 bo potekal v februarju 2021.

Več informacij boste lahko starši prejeli na uvodnem roditeljskem sestanku. 

Mojca Novak (mojca.novak@ostpavcka.si)