Šolska knjižnica

Vso knjižno gradivo je v prostem pristopu, kar omogoča uporabnikom samostojno iskanje po knjižnih policah.
Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah (C, P, M), posebej pravljice (PR) ter leposlovje v tujem jeziku.
Poučna literatura je razporejena na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).

Rok za izposojo je 14 dni. Gradivo se lahko podaljša, razen če je rezervirano.

Knjig, ki so na seznamu za domače branje ni možno podaljšati.

V knjižnici je treba upoštevati Knjižnični red.

Šolska knjižnica je vključena v COBISS, zato lahko do naše lokalne baze vstopate preko spletne povezave.

Interni pravilnik o poslovanju šolske knjižnice Osnovne šole Toneta Pavčka si lahko ogledate na spodnji povezavi:

PRAVILNIK

Dostopnost