Spoštovani starši!

 

 

V začetku maja 2014 so učenci 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter fizike. Učenci si bodo z učiteljicami ogledali ovrednotene preizkuse znanja  po naslednjem razporedu:

datum

predmet

razred

ura

učitelj

2. 6. 2014

slovenščina

9. a

4.

Mojca Novak, Mojca Žefran

2. 6. 2014

matematika

9. a

2.

Gordana Kmetič, Ana Šterbenc

4. 6. 2014

fizika

9. a

7.30

Ana Šterbenc

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učiteljice bodo z učenci tudi pregledale, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

 

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v ponedeljek, 2. junija 2014, do 20. ure v sredo, 4. junija 2014.

 

Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.

Dostopnost