Učenci in njihovi starši lahko v primeru, da boste na dan podelitve spričeval, to je 24. 6. 2014, odsotni, le- te osebno prevzamete pri razredniku/-čarki, in sicer od 26. do 30. junija, prevzem pa je možen tudi od 16. do 20. avgusta 2014 v tajništvu šole. Obvestilo je v skladju s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12).

Dostopnost