RTV Slovenija je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenija organizirala dobrodelno prireditev Stopimo skupaj – Siti besed. Zbirali so denar za tople obroke v šoli za učence, katerih starši so se znašli v finančni stiski.

Komisija za socialno-humanitarna vprašanja pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije bo na podlagi predlogov staršev ali skrbnikov šolarjev s področja celotne Slovenije oblikovala prioritetni seznam upravičencev ter poskrbela, da bodo podarjena sredstva namenjena plačilu stroškov toplega obroka v novem šolskem letu. Predlogom mora biti priloženo tudi mnenje šolskih svetovalnih služb ali centrov za socialno delo. 

Podrobnejša navodila za pripravo predlogov so objavljena na internetni strani:

http://www.sitibesed.si/navodila/navodila-starsem-in-solskim-svetovalnim-sluzbam-za-pripravo-predlogov-za-placilo-malice-inali-kosila/

Če menite, da ste v težki socialno-ekonomski situaciji in da bi lahko bili upravičeni do omenjenih sredstev, zanje zaprosite. Obvestite tudi šolsko svetovalno službo, da pripravi mnenje, ali pa zanj zaprosite center za socialno delo. Predlog dobro utemeljite. Podatki o šoli pa so objavljeni na spletni strani šole.

Dostopnost