Spoštovani starši!

 

 

V začetku maja 2015 so učenci 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter tehnike in tehnologije. Učenci si bodo z učiteljicami v multimedijski učilnici ogledali ovrednotene preizkuse znanja  po naslednjem razporedu:

 

datum

predmet

razred

ura

učiteljica

2. 6. 2015

matematika

9. a in 9. b

2.

Gordana Kmetič, Ana Šterbenc

2. 6. 2015

slovenščina

9. a

4.

Mojca Novak

2. 6. 2015

slovenščina

9. b

5.

Simona Laknar

2. 6. 2015

tehnika in tehnologija

9. a in 9. b

6.

Gordana Kmetič

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učiteljice bodo z učenci pregledale, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

 

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v torek, 2. 6. 2015, do 20. ure v četrtek, 4. 6. 2015.

 

Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.

 

 

 

 

                                                                                            Ravnatelj

                                                                                            Danijel Brezovar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dostopnost