Spoštovani starši!

 

V začetku maja 2015 so učenci 6. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter angleščine. Učenci si bodo z učitelji ogledali ovrednotene preizkuse znanja  po naslednjem razporedu:

 

Datum

Predmet

Razred

Ura

Učitelj

9. 6. 2015

slovenščina

6. a

3.

Mojca Novak

9. 6. 2015

slovenščina

6. b

1.

Barbara Goršič

9. 6. 2015

matematika

6. a

2.

Aleša Sušnik Škedelj

9. 6. 2015

matematika

6. b

5.

Ana Šterbenc

10. 6. 2015

angleščina

6. a

1.

Klemen Kramar

10. 6. 2015

angleščina

6. b

2.

Klemen Kramar

 

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učitelji bodo z učenci tudi pregledali, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

 

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v torek, 9. junija 2015, do 20. ure v četrtek, 11. junija 2015.

 

Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.

                                                                                                         

 

              Ravnatelj

                                                                                                          Danijel Brezovar

Dostopnost