V petek, 18. 9. 2015, so imeli učenci 6. in 7. razreda tehniški dan na temo promet. Najprej so poslušali predavanje policista g. Boštjana Rozmana o prometni varnosti, nato so šli na teren, kjer so na različnih lokacijah opazovali in šteli promet. Risali so skico z vsemi označbami in prometno signalizacijo, ter jo dopolnjevali z znaki in označbami, ki bi bile po njihovem mnenju na nekaterih odsekih potrebne. Učenci so zaznali, da bi bil na več mestih potreben prehod za pešce, pločniki, steza za kolesarje, nekatere označbe so slabo vidne in bi jih bilo potrebno obnoviti, npr. prehod za pešce pri Novljanu, napise šola pri stari šoli pa bi bilo potrebno odstraniti. Ugotovili so, da veliko voznikov ne uporablja varnostnega pasu, da vozijo prehitro, med vožnjo telefonirajo, ne nakazujejo spremembe smeri vožnje s smernikom… Pri štetju prometa so opazovali vrste vozil, znamke vozil, barve vozil in registrske oznake. Po končanem terenskem delu so v učilnici delali analizo štetja prometa, kjer so risali grafe in interpretirali podatke.

 

Gordana Kmetič, vodja TD

Dostopnost