V tem tednu bodo učenci 6. in 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja, in sicer jutri, v sredo, 4. 5. 2016, bo potekalo preverjanje iz matematike, in v petek, 6. 5. 2016, iz slovenščine, ter naslednji teden, v torek, 10. 5. 2016, iz angleščine oziroma likovne umetnosti.

 

Učenci bodo vse  dni nacionalno preverjanje znanja pisali v učilnicah za:

        – glasbeni pouk in matematiko,

        – fiziko,

        – matematiko (mala učilnica) in v

        – učilnici 5. a.

 

Oddelki in učitelji, ki bi morali imeti v tem času pouk v teh učilnicah, boste imeli pouk v drugih. Razpored bo objavljen na oglasni deski v garderobi in v zbornici.

 

Učenci pišejo preverjanje predvidoma od 8.30 do 9.30. Vse prosimo, da zagotovite mir in tišino ter tako učencem omogočite, da izkažejo svoje znanje. V tem času bo zvonec izklopljen.

 

Zjutraj, na dan posameznega preverjanja, bo na oglasni deski v garderobi objavljen razpored skupin, prostorov in nadzornih učiteljev, na vratih učilnic pa tudi sedežni red.

 

Učenci, ki pišete preverjanje, vsak dan na začetek preverjanja počakajte v avli. Do učilnic boste šli skupaj z nadzornim učiteljem. Po končanem preverjanju se ponovno zberite v avli, kjer boste počakali na malico. Sledi pouk po urniku.

 

Pouk v predurah se za učence 6. in 9. razreda ne bo izvajal. Ravno tako v tem času ne bo mogoč pouk v učilnicah, kjer bo potekalo nacionalno preverjanje znanja.

 

Vsem učencem, ki boste pisali NPZ, želimo veliko uspeha in ne pozabite na dovoljene pripomočke.

Dostopnost