V četrtek, 29. 9. 2016, smo imeli vsi učenci naše šole kulturni dan, ki smo ga posvetili Tonetu Pavčku. Učenci 4. razreda smo se odpeljali v Trebnje. Najprej smo obiskali knjižnico Pavla Golie. Pogovarjali smo se o Tonetu Pavčku in poslušali njegove pesmi, ki so jih brale knjižničarke. Izvedeli smo, kdaj se je rodil in kdaj je umrl, kje je živel, kaj je napisal, predstavili so nam njegove prijatelje. Na spletni strani cobiss smo si pogledali, koliko njegovih knjig imajo v knjižnici in koliko v naši šoli. Naučili smo se, kako si sami poiščemo knjige v programu cobiss. Nato smo po skupinah izdelali plakat o Tonetu Pavčku in slikopis njegove pesmi Prvič v šolo. Po malici smo odšli v Galerijo likovnih samorastnikov. Pogovarjali smo se o obnašanju v galeriji. Nato smo ogledali razstavo slik in kipov. Kustosinja nam je predstavila značilnosti slik in razložila motive. Nekaj slikarjev je na svojih slikah upodobilo Dolenjsko, ki jo je v svojih pesmih opisoval tudi Tone Pavček. Rihard in Saša sta nam prebrala zapis Toneta Pavčka o Dolenjski. Nato smo v likovni delavnici tudi mi risali Dolenjsko z značilnostmi, ki si jih predstavljamo sami. Na koncu smo se kustosinji zahvalili in odšli na vlak.
Današnji dan mi je bil zelo všeč, saj smo se naučili veliko novega.

fotogalerija

Urh Kic, 4.b

Dostopnost