Obvestilo o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

V Uradnem listi št. 88/2016 je bila objavljena sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa spremembo glede subvencioniranja kosil učencem.

Od 1. 2. 2017 pripada 100 % subvencija kosila učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena.

Dostopnost