8. A  razred – Boštjan Srovin

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. PZ/dopM/dopS ROM/NI dodM/dopA PZ/OS NI/GLP
1. GUM SLJ ŠPO GEO BIO/GEO
2. TJA MAT ŠPO TIT BIO/GEO
3. LUM/DKE TJA KEM MAT MAT
4. LUM/DKE KEM BIO ZGO SLJ
5. MAT FIZ SLJ FIZ TJA
6.  OGL/dopS/dodA SLJ/LS2 ŠZZ1/ŠZZ2 ZGO
7. LS2 PZ

 

8. B RAZRED – Robert Dragan

URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0. PZ/dopM/dopS ROM/NI dodM/dopA PZ NI/GLP
1. BIO MAT ŠPO MAT GEO/BIO
2. ZGO KEM ŠPO SLJ KEM
3. DKE GEO MAT TIT MAT
4. LUM FIZ GUM TJA TJA
5. SLJ SLJ TJA ZGO FIZ
6. OGL/dodS/dodA SLJ/OS LS2 ŠZZ1/ŠZZ2
7. LS2 PZ 

Dostopnost