Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo. Podaljšano bivanje se prične ob 11.55 in traja do 16.05.

Vsebuje naslednje štiri elemente:

 • prehrano (kosilo, popoldanska malica)
 • sprostitveno dejavnost
 • samostojno učenje in
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Podaljšano bivanje poteka v skupinah. Skupine vodijo naslednji učitelji:

 1. skupina: Simona Ogulin
 2. skupina: Tjaša Travižan
 3. skupina: Katarina Mavrič in Ema Polanec
 4. skupina: Draga Bregar
 5. skupina: Jasmina Perko, Nina Zoran, Katarina Mavrič, Barbara Avguštinčič, Urška Gršić in Robert Dragan
 6. skupina: Boštjan Srovin in Ema Igličar
 7. skupina: Katarina Mavrič, Mojca Novak, Mojca Starešinič, Nina Golob in Boštjan Srovin.

UČILNICE, V KATERIH POTEKA PODALJŠANO BIVANJE:

5. ura 6. ura 7. ura 8. ura 9. ura
1. skupina 1. a 1. a 1. a 1. a 1. a
2. skupina 1. b 1. b 1. b 1. b 1. a
3. skupina 2. a 2. a 2. a 2. b 2. b
4. skupina 2. b 2. b 2. b 2. b
5. skupina 3. b 3. b 3. b 2. b
6. skupina 3. a 3. b 3. b 2. b
7. skupina 4. b 4. b 3. b 2. b