Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo v mesecu maju. Začne se ob 11.55 in traja do 16.05.

V tem času učenci opravljajo domače naloge, se učijo in sodelujejo pri interesnih  dejavnostih.

Vsebuje naslednje štiri elemente:

 • prehrano (kosilo, popoldanska malica);
 • sprostitveno dejavnost;
 • samostojno učenje in
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Podaljšano bivanje na Osnovni šoli Toneta Pavčka poteka v 7. skupinah. V skupinah so naslednji učitelji:

 1. skupina: Simona Ogulin
 2. skupina: Draga Bregar
 3. skupina: Tadeja Moravec in Simona Ogulin
 4. skupina: Anja Luštek, Boštjan Srovin, Tadeja Lah, Draga Bregar
 5. skupina: Boštjan Srovin, Tadeja Lah, Draga Bregar
 6. skupina: Ema Igličar, Nina Tovornik Jurgelj, Boštjan Srovin, Tadeja Lah, Draga Bregar
 7. skupina: Tadeja Lah, Simona Laknar Strahinić, Boštjan Srovin, Tadeja Lah, Draga Bregar

UČILNICE, V KATERIH POTEKA PODALJŠANO BIVANJE:

5. ura 6. ura 7. ura 8. ura 9. ura
1. skupina 1. b 1. b 1. b 1. b 1. b
2. skupina 1. a 1. a 1. a 1. a 1. b
3. skupina 2. b 2. b 2. b 2. b 2. b
4. skupina 3. a 3. a 3. b 2. b
5. skupina 3. b 3. b 3. b 2. b
6. skupina 4. a 4. a 3. b 2. b
7. skupina 5. a 4. a 3. b 2. b

 

PRAVILA, KI VELJAJO V PODALJŠANEM BIVANJU:

Na začetku šolskega leta starši označite, kako bo otrok odhajal iz podaljšanega bivanja. Tega se je potrebno držati. Zaradi varnosti učencev učitelj dovoli učencem predčasen odhod iz šole samo na podlagi pisnega sporočila staršev.

Pri odhodu učenca domov ga starši počakate pred učilnico. Če ga pridete iskat v času kosila, ne hodite v jedilnico, temveč ga počakate v avli.

V primeru, da skupine ni v učilnici, bo na vratih obvestilo, kje se skupina nahaja.

Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.