Roditeljski sestanki se praviloma začnejo ob 17.00.

Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili. 

 

1.

Oddelčni roditeljski sestanki: predstavitev dela (izvede razrednik):

  • 29. 8. 2016 za starše učencev I. triletja
  • 8. 9. 2016 za starše učencev II. in III. triletja

 

2.

Oddelčni roditeljski sestanki: Predstavitev učno-vzgojnega dela v oddelku po prvem ocenjevalnem obdobju (izvede razrednik), 2. 2017

  • za starše učencev 9. razreda: Vpis v SŠ in vpisni postopek, 2. 2017

 

3. 

Izredna roditeljska sestanka:

  • za starše učencev 8. razreda: Pred izbiro poklica, 5. 2016
  • za starše učencev 3., 5. in 7. razreda: Šola v naravi

 

 

 

Dostopnost