Društvo prijateljev mladine »Mojca« iz Novega mesta letos prvič nudi učenem cenovno zelo ugodnono zdravstveno letovanje v Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah. T. i. »zdravstvenega letovanja« se lahko udeležijo otroci, ki so večkrat odsotni zaradi zdravstvenih težav in bi jim letovanje koristilo. Za 7-dnevno letovanje starši prispevajo le 50 €, preostanek stroškov pa krijeta še ZZZS in društvo samo.
Letovanje bo v času od 22. do 29. 6. 2013, kar je sicer pred zaključkom pouka, ki je 24. 6. 2013.

Na zdravstveno letovanje otroka prijavite tako, da natisnete predlog za zdravstveno letovanje in skupaj z otrokom obiščete izbranega pediatra, ki bo izpolnil obrazec Zdravstveni podatki o otroku (oba obrazca lahko dobite tudi pri svetovalni delavki Mateji Ancelj).

Svojega otroka na letovanje prijavite čim prej oziroma najkasneje do 26. aprila 2013. Obrazce oddajte Mateji Ancelj.

Dostopnost