Območno združenje Rdečega križa Novo mesto tudi letos organizira letovanje (kolonijo) za učence na Debelem rtiču. Letos bo letovanje potekalo v štirih izmenah, in sicer:

  • od 1. do 8. julija,
  • od 8. do 15. julija,
  • od 15. do 22. julija in
  • od 22. do 29. julija.

Letovanje je namenjeno otrokom, ki so praviloma stari od 7 do 13 let. Prednost imajo otroci z zdravstvenimi in socialnimi težavami.

Prijavnico za letovanje dobite pri svetovalni delavki Mateji Ancelj. Oddati jo morate najkasneje do 5. junija 2013. Priložiti morate tudi veljavno odločbo o otroškem dodatku. Komisija na šoli vam bo na podlagi spodnje lestvice oz . izračunanega neto dohodka na družinskega člana določila prispevek za letovanje.

neto dohodek družinskega člana (v EUR) prispevek (V EUR)
do 375,56 60,00
od 375,56 od 600,00 90,00
600,00 140,00

Ob prijavi je obvezna akontacija v višini 30 EUR, preostanek pa je možno plačati na obroke po položnicah. Zadnji obrok mora biti poravnan do odhoda otroka na letovanje.

Zdravniški pregled boste z otrokom opravili pri njegovem izbranem zdravniku največ 10 dni pred odhodom.

Dostopnost