Šola vsako leto evalvira vzgojni načrt. Ker nas zanima, kako uspešni smo pri njegovem izvajanju in uresničevanju tudi v vsakodnevnem življenju, smo za vas pripravili spletno anketo, na katero bi želeli, da odgovorite. Na podobne ankete bodo odgovarjali tudi učenci in učitelji.

Na anketo lahko odgovorite tolikokrat, kolikor otrok imate v šoli. Pri tem izberite ustrezno anketo.

Za sodelovanje se vsem, ki si boste vzeli čas in izpolnili anketo, najlepše zahvaljujemo.

Mateja Ancelj, vodja skupine za vzgojni načrt

Dostopnost