Obveščamo vas, da bo ob ponedeljkih 2. avtobus na obeh relacijah šentjurske doline vozil 10 minut kasneje. To pomeni , da bo za vasi Dolenja vas, Hrastje, Poljane, Mali in Veliki Kal, Orkljevec, Čemše, Šentjurij, Hmeljčič, Globočdol, Selo, Dobje odhod avtobusa namesto 14.35 ob 14.45. Prav tako bo nekoliko pozneje vozil 2. avtobus za golobinjsko relacijo. Sprememba začne veljati že ta ponedeljek, 10. 11. 2014. S to spremembo bodo imeli učenci 5. razreda možnost, da se po končanem verouku domov odpeljejo s šolskim avtobusom.

Dostopnost