Območno združenje Rdečega križa Novo mesto nas je obvestilo, da bo tako kot vsako leto na Debelem rtiču organizirano zdravstveno letovanje za otroke v starosti od 7 do 14 let, ki zaradi pogoste obolevnosti (vsaj 3 obiski pri zdravniku) ali hospitaliziranosti v zadnjem letu dobijo pozitivno mnenje zdravnika (označiti na predlogu).

Letovanje bo potekalo v štirih izmenah po 7 dni, in sicer od 29. 6. do 27. 7. 2015.

Rok za prijavo je 1. junij 2015. Ob prijavi je obvezna akontacija v višini 20 €. Za otroke iz družin z najnižjimi dohodki lahko zaprosite za pomoč pri plačilu šolo, ki se bo dogovarjala o možnosti sofinanciranja s strani krajevne organizacije RK.

Vso potrebno dokumentacijo dobite pri svetovalni delavki Mateji Ancelj.

Dostopnost