Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki začne veljati s 1. 1. 2016, določa, da bo šolsko kosilo v celoti subvencionirano za otroke iz prvega dohodkovnega razreda (do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji), za tiste iz drugega (nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji) bo subvencionirano 70-odstotno in za tiste iz tretjega ( nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji)  40-odstotno. 

Dostopnost