Spoštovani starši!
 
Obveščamo Vas, da Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček objavlja razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017 (vključitev od 1. 9. 2016 dalje). Vpis bo potekal od 14. 3. do 18. 3. 2016.
 
Obrazec vloge dobite v tajništvu, pri svetovalni delavki vrtca osebno ali na spletni strani vrtca pod rubriko Za starše/Obrazci in vloge.
 
Hkrati sporočamo, da morate starši otrok, ki v šolskem letu 2015/2016 kljub oddani vlogi niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, ponovno vložiti vlogo, če želite vpisati otroka v vrtec za šolsko leto 2016/2017.
 
Vloge bomo sprejemali po pošti od 14. 3. do 18. 3. ali osebno pri svetovalni delavki vrtca Simoni Laknar Strahinić, in sicer:
– v ponedeljek, 14. 3., od 9.30 do 11.30;
– v torek, 15. 3., od 14.00 do 17.00;
– v sredo, 16. 3., od 7.00 do 9.30;
– v četrtek, 17. 3., od 14.00 do 17.00.
 
Če bo vlog za sprejem otrok v vrtec z dnem 1. 9. 2016 več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok. Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najkasneje do konca junija 2016.
 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah: 07 620 94 11 (tajništvo šole) in  07 620 94 32 (svetovalna delavka vrtca).
 
Z željo, da bi se Vaši otroci v prijetnem vzdušju in spodbudnem okolju dobro počutili in veliko naučili, Vas vabimo k vpisu.
 
Svetovalna delavka                                                                                           Ravnatelj
Simona Laknar Strahinić                                                                                    Danijel Brezovar
Dostopnost