V sredo, 23. 3. 2016, smo imeli učenci od 5. do 9. razreda tehniški dan na temo letošnjega šolskega projekta Gasilstvo v Mirni Peči. Pod vodstvom učiteljev smo v delavnicah izvajali različne dejavnosti: likovno upodabljali stara gasilska vozila in pripomočke, izvajali različne poskuse o gorenju in požarih, pesnili na omenjeno temo, izvedli intervjuje z gasilci, ugotavljali vzroke za nastanek požara, se ukvarjali z gašenjem, požari in gasilskimi vozli. Nekateri so izdelovali gasilske znake, gasilce in gasilske avtomobile, drugi računali tlak gasilnih aparatov in sestavljali besedilne naloge, v delavnici prve pomoči pa so se učili osnov prve pomoči pri opeklinah. V delavnici o gasilskih tekmovanjih in dosežkih PGD so učenci pripravili anketo in zbrali fotografije gasilskih priznanj, v zgodovinski delavnici so se osredotočili na zgodovino požarov in samega gasilstva v Mirni Peči, v angleški delavnici so izdelali slikovni slovar gasilske opreme, v katerem so poleg opreme opisali še gasilske varnostne znake. V delavnici kreativnega pisanja so v angleščini ustvarjali likovne pesmi, akrostihe in kolaže. V delavnici slovenščine smo raziskali vsebino slikanic in poučnih knjig o gasilcih, gasilstvu, iskali uganke in frazeme o ognju ter zapisali nekaj anekdot, ki so nam jih zaupali okoliški gasilci. V računalniški učilnici pa so naši šolski fotografi skrbeli, da bo tehniški dan ustrezno »zabeležen« tudi na fotografijah. 
 
Ob 10.30 je naše delo prekinil požarni alarm, ki je zadonel po šolskih hodnikih. Vsi učenci in učitelji smo se odpravili pred šolo, kjer so nas že čakali mirnopeški gasilci iz štirih gasilskih društev: Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in Globodol. K sreči je bila ta evakuacija le vaja. Gasilci so najprej demonstrirali, kako bi izgledalo gašenje naše šole, potem pa so nam na različnih postajah predstavili svoje delo. Tako so se lahko tisti najpogumnejši preizkusili v gašenju ognja z gasilnim aparatom, drugi pa so lahko na šolskem igrišču gasili s cevjo. Na eni od postaj so prikazali, kako v primeru nesreče oskrbijo ranjenca, pokazali pa so nam tudi, katero opremo uporabljajo pri svojem delu, in nekatere tudi popeljali z gasilskim vozilom. 
 
Po končanem ogledu smo se odpravili nazaj v učilnice, kjer smo dokončali svoje zadolžitve. Naš tehniški dan se je zaključil ob 12.40, v pozdrav pa smo si samo še zaklicali gasilski »Na pomoč!«. 
 
Nina Rozman, članica novinarskega krožka
 
Dostopnost