Tako kot vsako leto tudi letos Območno združenje Rdečega križa iz Novega mesta organizira letovanje na Debelem rtiču za otroke od 1.  do 9. razreda. Letovanje bo potekalo v dveh izmenah po 7 dni, in sicer od 10. 7. do 24. 7. 2016. Upravičenost do zdravstvenega letovanja mora potrditi zdravnik (na predlogu).

Ob prijavi je obvezna akontacija v višini 30 €. Predlogu morate priložiti veljavno odločbo o otroškem  dodatku, v primeru, da je družina prejemnica denarne socialne pomoči, pa tudi to odločbo.

Vso potrebno dokumentacijo dobite pri svetovalni delavki Mateji Ancelj.

Rok za oddajo predlogov je 1. junij 2016.

 

 

Svetovalna delavka

Mateja Ancelj