Tako kot vsako leto tudi letos Območno združenje Rdečega križa iz Novega mesta organizira letovanje na Debelem rtiču za otroke od 1.  do 9. razreda. Letovanje bo potekalo v dveh izmenah po 7 dni, in sicer od 10. 7. do 24. 7. 2016. Upravičenost do zdravstvenega letovanja mora potrditi zdravnik (na predlogu).

Ob prijavi je obvezna akontacija v višini 30 €. Predlogu morate priložiti veljavno odločbo o otroškem  dodatku, v primeru, da je družina prejemnica denarne socialne pomoči, pa tudi to odločbo.

Vso potrebno dokumentacijo dobite pri svetovalni delavki Mateji Ancelj.

Rok za oddajo predlogov je 1. junij 2016.

 

 

Svetovalna delavka

Mateja Ancelj

Dostopnost